Jauna un mazlietota HIFI audiotehnika Nr. 1
Bezvadu austiņas, HI FI austiņas, pastiprinātāji, grīdas, plaukta akustika, sabvuferi. Hi FI jaudas pastiprinātāji. Monobloki. Strāvas kabeli. Akustiskie kabeli. Starp komponenšu kabeli. Bluetooth austiņas. Trokšņu slāpējošās austiņas. HI FI audiotehnika.

Lietošanas noteikumi

1. Pasūtot preci Premium HI FI mājas lapā, patērētājs var 14 dienu laika no preces saņemšanās brīža, izmantot atteikuma tiesības un, nesniedzot nekādu pamatojumu, atkāpties no distances līguma un līguma, kas noslēgts ārpus pastāvīgās saimnieciskās vai profesionālās darbības vietas.

Atteikuma tiesību izmantošanas un preču atgriešanas gadījumā lūdzu ņemt vērā , ka :

* prece jāatgriež nesabojātā , nesasmērētā veidā (pilna funkcionāla kartībā);

* atgrieztai precei jābūt pilnā tās komplektā ;

* par pilnu preces sakomplektēšanu un iepakošanu atbild pircējs .

Ja neesat ņēmis vērā kādu no augstāk minētajiem punktiem, paturu sev tiesības nepieņemt preci atgriešanai vai maiņai

2. Patērētājs pirms atteikuma tiesību termiņa beigām par lēmumu atkāpties no līguma elektroniski informē pārdevēju vai pakalpojuma sniedzēju, iesniedzot tam paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu. Nosutot to elektroniski uz e-mail:  premiumHIFI@inbox.lv  izvēloties tematu: ‘’atteikties no pirkuma’’. Termiņš ir ievērots, ja patērētājs paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu nošūtā pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam pirms atteikuma tiesību termiņa beigām. Patērētāja pienākums ir pierādīt atteikuma tiesību izmantošanu.

3. Izmantojot atteikuma tiesības, patērētajam jānogādā par savu rēķinu preci uz Augusta Dombrovska ielā, Rīgā  (pilna adrese tiks nosūtīta pēc atteikuma saņemšanās) ne vēlāk kā 14. dienu laikā pēc atteikuma veidlapas iesniegšanas elektroniski. 


4. Pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam ir pienākums, nododot preci patērētājam, nodrošināt viņam iespēju apskatīt vai pārbaudīt preci. Ja patērētājam šāda iespēja netiek nodrošināta, pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam ir pienākums pierādīt, ka nodošanas brīdī precei nebija trūkumu.

5. Ja patērētājs ir skaidri izteicis vēlēšanos izmantot piegādes veidu, kas nav pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja piedāvātais vislētākais standarta piegādes vai saņemšanas veids, pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam nav pienākuma atmaksāt patērētājam piegādes papildu izdevumus.

6. Pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs aizturēt saskaņā ar pirkuma līgumu patērētāja samaksātās naudas summas atmaksu līdz brīdim, kad pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs saņēmis preci vai patērētājs iesniedzis pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam apliecinājumu par to, ka prece ir nosūtīta atpakaļ, atkarībā no tā, kura darbība ir veikta agrāk. Šīs tiesības neattiecas uz gadījumiem, kad pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs pats piedāvājis paņemt preci atpakaļ.

7. Patērētājs ir atbildīgs par preces vērtības samazināšanos, ja prece izmantota citā nolūkā, nevis preces rakstura, īpašību un darbības noskaidrošanai. Patērētājs nav atbildīgs par preces vērtības samazināšanos, ja pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs nav viņu informējis par atteikuma tiesībām patērētāju tiesību aizsardzību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

8. Gadījumā ja prece pirms atteikuma tiesību izmantošanas ir tikusi izmantota, pārsniedzot saprātīgu tās pārbaudīšanai nepieciešamo robežu, tad patērētājs ir atbildīgs par preces vērtības samazināšanos un tam var rasties pienākums atlīdzināt pārdevējam radītos zaudējumus.