Pakalpojuma noteikumi

Teksts partulkots automatiski

Šis līgums ir spēkā starp jums, šīs vietnes lietotāju un PremiumHIFI, šīs vietnes īpašnieku(-iem). Tiek uzskatīts, ka jūsu piekrišana ievērot šos noteikumus un nosacījumus ir iestājusies, kad pirmo reizi izmantojat vietni. Ja nepiekrītat ievērot šos noteikumus un nosacījumus, jums nekavējoties jāpārtrauc vietnes izmantošana.

Neviena šīs vietnes daļa nav paredzēta kā līguma piedāvājums, ko var pieņemt. Jūsu pasūtījums ir līguma piedāvājums, un tiek uzskatīts, ka mēs pieņemam šo piedāvājumu, kad mēs nosūtām jums nosūtīšanas e-pastu, norādot, ka jūsu pasūtījums ir izpildīts un ir ceļā pie jums.

Definīcijas un interpretācija
Šajā Līgumā šādiem terminiem ir šāda nozīme:
“Konts” kopā nozīmē personas informāciju, Maksājumu informāciju un akreditācijas datus, ko Lietotāji izmanto, lai piekļūtu Maksas saturam un/vai jebkurai saziņas sistēmai Vietnē;
“Pārvadātājs” ir jebkura trešā persona, kas ir atbildīga par iegādāto Preču transportēšanu no mūsu Telpām līdz klientiem;
“Saturs” nozīmē jebkuru tekstu, grafiku, attēlus, audio, video, programmatūru, datu apkopojumus un jebkura cita veida informāciju, ko var glabāt datorā un kas parādās šajā tīmekļa vietnē vai ir tās daļa;
“Preces” nozīmē jebkurus produktus, kurus PremiumHIFI reklamē un/vai dara pieejamus pārdošanai, izmantojot šo vietni;
“PremiumHIFI” nozīmē PremiumHIFI, Augusta Dombrovska iela 13, Rīga, Latvija, LV-1015;
“Pakalpojums” kopā nozīmē visas tiešsaistes iespējas, rīkus, pakalpojumus vai informāciju, ko PremiumHIFI tagad vai turpmāk dara pieejamu vietnē;
“Maksājuma informācija” ir jebkura informācija, kas nepieciešama Preču iegādei no šīs Vietnes. Tas ietver, bet ne tikai, kredītkaršu/debetkaršu numurus, bankas kontu numurus un šķirošanas kodus;
“Informācija par pirkumu” ir visi pasūtījumi, rēķini, pavadzīmes, kvītis vai tamlīdzīgi, kas var būt drukātā vai elektroniskā veidā;
“Telpas” Nozīmē mūsu darbības vietu(-as), kas atrodas Augusta Dombrovska ielā 13, Rīga, Latvija, LV-1015;
“Sistēma” nozīmē jebkuru tiešsaistes komunikāciju infrastruktūru, ko PremiumHIFI tagad vai turpmāk padara pieejamu vietnē. Tas ietver, bet ne tikai, tīmekļa e-pastu, ziņojumu dēļus, tiešsaistes tērzēšanas iespējas un e-pasta saites;
“Lietotājs” / “Lietotāji” nozīmē jebkuru trešo personu, kas piekļūst Vietnei un nav PremiumHIFI nodarbināta un darbojas savas darba ietvaros; un
“Tīmekļa vietne” nozīmē vietni, kuru jūs pašlaik izmantojat (www.premiumhifi.lv) un jebkuru šīs vietnes apakšdomēnu (piemēram, subdomain.premiumhifi.lv), ja vien to noteikumi un nosacījumi nav skaidri izslēgti.
Vecuma ierobežojumi
Personām, kas jaunākas par 18 gadiem, šī vietne ir jāizmanto tikai pilngadīgas personas uzraudzībā. Informācija par maksājumu ir jāsniedz pieaugušajam vai ar viņa atļauju.
Biznesa klienti
Šie Noteikumi un nosacījumi attiecas arī uz klientiem, kas pērk Preces, veicot uzņēmējdarbību.
Starptautiskie klienti
Ja Preces tiek pasūtītas ārpus PremiumHIFI mītnes valsts, ievedmuitas nodevas un nodokļi var tikt iekasēti, tiklīdz jūsu Preces sasniedz galamērķi. PremiumHIFI neuzņemas atbildību par šīm maksām, un mēs apņemamies šajā sakarā neveikt aprēķinus vai aplēses. Ja iepērkaties starptautiski, jums ir ieteicams sazināties ar vietējām muitas iestādēm, lai iegūtu sīkāku informāciju par izmaksām un procedūrām. Kā Preču pircējs jūs būsiet arī uzskaites importētājs, un tādējādi jums ir jānodrošina, ka jūsu pirkums pilnībā atbilst tās valsts tiesību aktiem, kurā Preces tiek importētas. Lūdzu, ņemiet vērā, ka preces var tikt pārbaudītas, ierodoties ostā muitas nolūkos, un PremiumHIFI nevar garantēt, ka uz jūsu Preču iepakojuma nebūs bojājumu pazīmēm.
Intelektuālais īpašums
1 Ievērojot šo noteikumu un nosacījumu 6. punktā minētos izņēmumus, viss Vietnē iekļautais saturs, ja vien to nav augšupielādējuši Lietotāji, tostarp, bet ne tikai, teksts, grafikas, logotipi, ikonas, attēli, skaņas klipi, videoklipi, dati kompilācijas, lapas izkārtojums, pamatā esošais kods un programmatūra ir PremiumHIFI, mūsu saistīto uzņēmumu vai citu attiecīgo trešo pušu īpašums. Turpinot lietot vietni, jūs atzīstat, ka šādu materiālu aizsargā spēkā esošie Latvijas un Starptautiskie intelektuālā īpašuma un citi likumi.
2. Saskaņā ar 7. pantu jūs nedrīkstat reproducēt, kopēt, izplatīt, uzglabāt vai jebkādā citā veidā atkārtoti izmantot materiālus no Vietnes, ja vien vietnē nav norādīts citādi vai ja vien PremiumHIFI nav devis nepārprotamu rakstisku atļauju to darīt.
Trešās puses intelektuālais īpašums
1 Ja nav skaidri norādīts citādi, visas intelektuālā īpašuma tiesības, tostarp, bet neaprobežojoties ar autortiesībām un preču zīmēm, produktu attēlos un aprakstos, pieder attiecīgo produktu ražotājiem vai izplatītājiem.
2. Saskaņā ar 7. pantu jūs nedrīkstat pavairot, kopēt, izplatīt, uzglabāt vai jebkādā citā veidā atkārtoti izmantot šādu materiālu, ja vien tīmeklī nav norādīts citādi. vietā vai ja vien attiecīgais ražotājs vai piegādātājs nav devis skaidru rakstisku atļauju to darīt.
Intelektuālā īpašuma godīga izmantošana
Vietnes materiālus var atkārtoti izmantot bez rakstiskas atļaujas, ja tiek piemērots kāds no 1988. gada Autortiesību dizainparaugu un patentu likuma III nodaļā aprakstītajiem izņēmumiem.
Saites uz citām vietnēm
Šī vietne var saturēt saites uz citām vietnēm. Ja vien nav skaidri norādīts, šīs vietnes nav PremiumHIFI vai mūsu saistīto uzņēmumu kontrolē. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par šādu vietņu saturu un atsakāmies no atbildības par jebkāda veida zaudējumiem vai bojājumiem, kas radušies to izmantošanas rezultātā. Saites uz citu vietni iekļaušana šajā tīmekļa vietnē nenozīmē nekādu apstiprinājumu pašām vietnēm vai personām, kas tās kontrolē.
Saites uz šo vietni
Tie, kuri vēlas ievietot saiti uz šo Vietni citās vietnēs, bez iepriekšējas atļaujas var to izdarīt tikai uz vietnes www.premiumhifi.lv mājaslapu. Dziļajai saitei (t.i., saitēm uz konkrētām vietnes lapām) ir nepieciešama īpaša PremiumHIFI atļauja. Lai uzzinātu vairāk, lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pastu arkadijs.zenins@outlook.com vai pa tālruni.
Sakaru līdzekļu izmantošana
1 Izmantojot pieprasījuma veidlapu vai jebkuru citu Sistēmu vietnē, jums tas jādara saskaņā ar šādiem noteikumiem:
1.1. Jūs nedrīkstat lietot neķītru vai vulgāru valodu;
1.2. Jūs nedrīkstat iesniegt saturu, kas ir nelikumīgs vai citādi nepieņemams. Tas ietver, bet ne tikai, aizskarošu, draudošu, uzmākšanos, apmelojošu, vecuma, seksistisku vai rasistisku saturu;
1.3. Jūs nedrīkstat iesniegt Saturu, kura mērķis ir veicināt vai mudināt uz vardarbību;
1.4. Iesniegumus ieteicams iesniegt latviešu, krievu vai angļu valodā, jo mēs, iespējams, nevarēsim atbildēt uz jautājumiem, kas iesniegti citās valodās;
1.5. Līdzekļi, ar kuriem jūs identificējat sevi, nedrīkst pārkāpt šos Noteikumus un nosacījumus vai citus piemērojamos likumus;
1.6. Jūs nedrīkstat uzdoties par citām personām, jo īpaši par PremiumHIFI vai mūsu saistīto uzņēmumu darbiniekiem un pārstāvjiem; un
1.7. Jūs nedrīkstat izmantot mūsu Sistēmu nesankcionētai masu saziņai, piemēram, “surogātpastam” vai “surogātpastam”.
2 Jūs atzīstat, ka PremiumHIFI patur tiesības uzraudzīt jebkādu un visu saziņu, kas tiek veikta ar mums vai izmantojot mūsu sistēmu.
3. Jūs atzīstat, ka PremiumHIFI var paturēt jebkuras un visas mums nosūtītās vai mūsu Sistēmas izmantošanas saziņas kopijas.
4 Jūs atzīstat, ka jebkuru informāciju, ko mums nosūtāt, izmantojot mūsu Sistēmu, vai ievietojat pieprasījuma veidlapā, mēs varam jebkādā veidā mainīt, un ar šo jūs atsakāties no savām morālajām tiesībām tikt identificētam kā šādas informācijas autoram. Par jebkuriem ierobežojumiem, kurus, iespējams, vēlēsities noteikt šādas informācijas izmantošanai, mums ir iepriekš jāpaziņo, un mēs paturam tiesības noraidīt šādus noteikumus un saistīto informāciju.
Konti
1 Lai iegādātos Preces šajā tīmekļa vietnē un izmantotu pieprasījuma veidlapas iespējas, jums ir jāizveido konts, kurā būs noteikta personas informācija un informācija par maksājumiem, kas var atšķirties atkarībā no jūsu vietnes lietošanas, jo mēs varam nepieprasīt maksājuma informāciju līdz plkst. vēlaties veikt pirkumu. Turpinot lietot šo vietni, jūs apliecināt un garantējat, ka:
1.1. visa jūsu iesniegtā informācija ir precīza un patiesa;
1.2. jums ir atļauja iesniegt Maksājuma informāciju, ja atļauja var būt nepieciešama; un
1.3. jums šī informācija būs precīza un atjaunināta.
Jūsu konta izveide ir vēl viens jūsu pārstāvības un garantijas apstiprinājums.
2. Ieteicams neizpaust sava konta informāciju, jo īpaši lietotājvārdu un paroli. PremiumHIFI neuzņemas nekādu atbildību par zaudējumiem vai bojājumiem, kas radušies jūsu konta informācijas kopīgošanas dēļ. Ja izmantojat koplietotu datoru, ieteicams nesaglabāt konta informāciju interneta pārlūkprogrammā.
3. Ja jums ir iemesls uzskatīt, ka jūsu konta informāciju ir ieguvis kāds cits bez piekrišanas, jums nekavējoties jāsazinās ar PremiumHIFI, lai apturētu jūsu konta darbību un atceltu visus neapstiprinātos neautorizētos pirkumus. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pirkumus var atcelt tikai līdz to izsūtīšanai. Gadījumā, ja neautorizēts pirkums tiek nosūtīts, pirms esat mūs informējis par pirkuma neatļautu raksturu, PremiumHIFI neuzņemas nekādu atbildību, un jums ir jāsazinās ar Pārvadātāju, kas norādīts pirkuma informācijā.
4. Izvēloties lietotājvārdu, jums ir jāievēro 10. pantā norādītie noteikumi. Ja tas netiks izdarīts, jūsu konts var tikt apturēts un/vai dzēsts.
Pārtraukšana un atcelšana
1 PremiumHIFI, vai arī varat pārtraukt sava konta darbību. Ja PremiumHIFI pārtrauks jūsu konta darbību, jums tiks paziņots pa e-pastu un tiks sniegts paskaidrojums par darbības pārtraukšanu. Neskatoties uz iepriekš minēto, mēs paturam tiesības pārtraukt darbību, nenorādot iemeslus.
2. Ja PremiumHIFI pārtrauks jūsu konta darbību, visi pašreizējie vai neapstiprinātie pirkumi jūsu kontā tiks atcelti un netiks jānosūta.
3 PremiumHIFI patur tiesības pirms maksājuma apstrādes un/vai nosūtīšanas jebkāda iemesla dēļ atcelt pirkumus, nenorādot iemeslus.
4 Ja pirkumi tiek atcelti kāda iemesla dēļ pirms nosūtīšanas, jums tiks atmaksāta visa nauda, ​​kas samaksāta saistībā ar šiem pirkumiem.
5. Ja pārtraucat sava konta darbību, visi nenosūtītie pirkumi tiks atcelti, un jums tiks atmaksāta visa par šiem pirkumiem samaksātā nauda.
Preces, cenas un pieejamība
1 Lai gan ir pieliktas visas pūles, lai nodrošinātu, ka visi no PremiumHIFI pieejamie Preču grafiskie attēlojumi un apraksti atbilst faktiskajām Precēm, PremiumHIFI nav atbildīgs par jebkādām novirzēm no šiem aprakstiem. Tas neizslēdz mūsu atbildību par kļūdām mūsu neuzmanības dēļ un attiecas tikai uz pareizo Preču variācijām, nevis uz dažādām Precēm kopumā. Lūdzu, skatiet 15.1. punktu par nepareizām Precēm.
2 Attiecīgā gadījumā jums var tikt prasīts atlasīt nepieciešamo [izmēru] [modeli] [krāsu] [numuru] [citas īpašības] pērkamajām Precēm.
3 PremiumHIFI neapliecina un negarantē, ka šādas Preces būs pieejamas. Krājumu norādes Vietnē netiek sniegtas.
4 Visa informācija par cenām Tīmekļa vietnē ir pareiza brīdī, kad pievienojat internetu. PremiumHIFI patur tiesības laiku pa laikam un pēc vajadzības mainīt cenas un mainīt vai noņemt īpašos piedāvājumus.
5 Gadījumā, ja cenas tiek mainītas laika posmā starp Preču pasūtījumu un PremiumHIFI šī pasūtījuma apstrādi un maksājuma veikšanu, ar jums sazināsies pirms pasūtījuma apstrādes, lai sniegtu informāciju par jauno cenu;
6 Visās vietnē norādītajās cenās ir iekļauts PVN.
Piegāde
1 PremiumHIFI paziņos jums e-pastā, kad jūsu preces jums tiks nosūtītas. Ziņojumā tiks iekļauta informācija par paredzamajiem piegādes laikiem, kā arī jebkādiem iemesliem, kāpēc jūsu iegādāto Preču piegāde kavējas.
2 Ja PremiumHIFI 3 dienu laikā pēc piegādes nesaņem no jums paziņojumu par problēmām ar Precēm, tiek uzskatīts, ka esat saņēmis Preces pilnā darba kārtībā un bez problēmām.
Atgriešanas politika
PremiumHIFI mērķis ir vienmēr nodrošināt augstas kvalitātes Preces, kas ir bez defektiem un nebojātas. Tomēr dažkārt preces var būt jāatgriež. Atgriešanu regulē šie Noteikumi un nosacījumi.
1 Ja saņemat Preces, kas neatbilst pasūtītajām, ja vien tām nav pievienota paskaidrojoša piezīme, kurā sīki aprakstītas izmaiņas, norādīti izmaiņu iemesli un izklāstītas jūsu iespējas, jums jāsazinās ar mums 14 dienu laikā, lai vienotos par savākšanu un atgriešanu. PremiumHIFI ir atbildīgs par sūtīšanas izmaksu apmaksu. Jums tiks dota iespēja Preces aizstāt ar pasūtītajām (ja tādas ir pieejamas) vai saņemt atmaksu, izmantojot maksājuma veidu, ko izmantojāt, iegādājoties Preces. Naudas atmaksa un nomaiņa tiks izsniegta pēc atgriezto Preču saņemšanas.
2 Ja kādām jūsu iegādātajām Precēm ir defekti, kad tās jums tiek piegādātas, jums 14 dienu laikā jāsazinās ar PremiumHIFI, lai vienotos par savākšanu un atgriešanu. PremiumHIFI ir atbildīgs par sūtīšanas izmaksu apmaksu. Preces ir jāatgriež to sākotnējā stāvoklī ar visu iepakojumu un dokumentāciju. Saņemot atpakaļ Preces, Preču cena, kādu esat samaksājis, jums tiks atmaksāta, izmantojot maksājuma veidu, kuru izmantojāt, iegādājoties Preci.
3. Ja kādai precei tās garantijas laikā rodas defekti, jums ir tiesības uz remontu vai nomaiņu saskaņā ar šīs garantijas noteikumiem.
4 Ja Prece ir bojāta pārvadāšanas laikā un bojājums ir redzams piegādes brīdī, Jums jāparaksta pavadzīme, kas apliecina, ka prece ir bojāta. Jebkurā gadījumā jums par šādiem bojājumiem jāziņo PremiumHIFI 14 dienu laikā un jāorganizē savākšana un atgriešana. PremiumHIFI ir atbildīgs par sūtīšanas izmaksu apmaksu. Saņemot atpakaļ Preces, Preču cena, kādu esat samaksājis, jums tiks atmaksāta, izmantojot maksājuma veidu, kuru izmantojāt, iegādājoties Preci.
5 Jums ir likumā noteiktas tiesības uz “pārtraukšanas” periodu. Šis periods sākas, kad pasūtījums ir pabeigts, un beidzas 14 darba dienas pēc Preču piegādes. Ja šajā termiņā pārdomājat preces, lūdzu, atgrieziet tās PremiumHIFI 14 darba dienu laikā pēc saņemšanas. Jūs esat atbildīgs par nosūtīšanas izmaksu apmaksu, ja šī iemesla dēļ Preces tiek atgrieztas.
6 Ja vēlaties atgriezt Preces PremiumHIFI kāda no iepriekšminētajiem iemesliem, lūdzu, sazinieties ar mums, izmantojot rekvizītus https://premiumhifi.lv/ru/pages/contact-sazinieties ar mums, lai vienotos.
7 PremiumHIFI patur tiesības rīkoties pēc saviem ieskatiem attiecībā uz jebkuru atgriešanu saskaņā ar šiem Noteikumiem un nosacījumiem. Faktori, kurus var ņemt vērā, īstenojot šo rīcības brīvību, ietver, bet neaprobežojas ar:
7.1. Jebkāda izmantošana vai baudījums, kas jums, iespējams, jau ir bijis no Preces;
7.2. Jebkādas Preču īpašības, kuru dēļ tās var ātri pasliktināties vai izbeigties;
7.3. f rīkoties, lai Prece sastāvētu no audio vai video ierakstiem vai datorprogrammatūras un ka iepakojums ir atvērts;
7.4. Jebkādas atlaides, kas varētu būt daļa no Preču pirkuma cenas, lai atspoguļotu jebkādu kvalitātes trūkumu, par ko Klients ir paziņots pirkuma brīdī.
Šāda rīcības brīvība izmantojama tikai likuma ietvaros.
Privātums
1 Vietnes lietošanu regulē arī mūsu https://premiumhifi.lv/ru/policies/terms-of-service, kas ir iekļauta šajos noteikumos un nosacījumos ar šo atsauci. Lai skatītu Privātuma politiku, lūdzu, noklikšķiniet uz iepriekš esošās saites.
Atruna
1 PremiumHIFI negarantē un neapliecinās, ka Vietne atbildīs Jūsu prasībām, ka tā būs apmierinoša kvalitāte, ka tā būs piemērota noteiktam mērķim, ka tā nepārkāps trešo personu tiesības, ka tā būs saderīga ar visām sistēmām, ka tā būs droša un visa sniegtā informācija būs precīza. Mēs negarantējam nekādus konkrētus rezultātus no mūsu Pakalpojumu izmantošanas.
2 Neviena šīs vietnes daļa nav paredzēta kā padoms, un, pieņemot jebkādus lēmumus vai veicot jebkādas darbības, uz šīs vietnes saturu nevajadzētu paļauties.
3 Neviena šīs vietnes daļa nav paredzēta kā līguma piedāvājums, ko var pieņemt.
4 Lai gan PremiumHIFI pieliek saprātīgas pūles, lai nodrošinātu, ka vietne ir droša un tajā nav kļūdu, vīrusu un citas ļaunprātīgas programmatūras, visiem Lietotājiem tiek ieteikts uzņemties atbildību par savu, personīgās informācijas un datoru drošību.
Izmaiņas Pakalpojumā un šajos Noteikumos un nosacījumos
PremiumHIFI patur tiesības jebkurā laikā mainīt Vietni, tās saturu vai šos Noteikumus un nosacījumus. Jums būs saistošas jebkādas izmaiņas Noteikumos un nosacījumos, kad pirmo reizi izmantojat vietni pēc izmaiņām. Ja saskaņā ar likumu PremiumHIFI ir jāveic jebkādas izmaiņas Noteikumos un nosacījumos, kas attiecas uz Preču pārdošanu, šīs izmaiņas automātiski attieksies uz visiem pašlaik neapstiprinātajiem pasūtījumiem papildus visiem pasūtījumiem, ko veiksiet nākotnē.

Vietnes pieejamība
1 Pakalpojums tiek sniegts “tāds, kāds ir” un “kā pieejams”. Mēs negarantējam, ka Pakalpojumam nebūs defektu un/vai defektu. Ciktāl to pieļauj tiesību akti, mēs nesniedzam nekādas garantijas (tiešu vai netiešu) par atbilstību noteiktam mērķim, informācijas precizitāti, savietojamību un apmierinošu kvalitāti.
2 PremiumHIFI neuzņemas atbildību par jebkādiem vietnes darbības traucējumiem vai nepieejamību, kas radusies ārēju iemeslu dēļ, tostarp, bet ne tikai, ISP aprīkojuma kļūme, resursdatora aprīkojuma kļūme, sakaru tīkla atteice, strāvas padeves traucējumi, dabas notikumi, kara darbības vai juridiski ierobežojumi. un cenzūra.
Atbildības ierobežojums
1 Ciktāl to pieļauj tiesību akti, PremiumHIFI neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem tiešiem vai netiešiem zaudējumiem vai bojājumiem, paredzamiem vai citādiem, tostarp jebkādiem netiešiem, izrietošiem, īpašiem vai priekšzīmīgiem zaudējumiem, kas izriet no Vietnes vai jebkādas tajā ietvertās informācijas lietošanas. Lietotājiem jāapzinās, ka viņi izmanto vietni un tās saturu, uzņemoties risku.
2 Nekas šajos Noteikumos un nosacījumos neizslēdz vai neierobežo PremiumHIFI atbildību par nāvi vai miesas bojājumiem, kas radušies PremiumHIFI nolaidības vai krāpšanas dēļ.
3 Nekas šajos Noteikumos un nosacījumos neizslēdz vai neierobežo PremiumHIFI atbildību par jebkuriem tiešiem vai netiešiem zaudējumiem vai bojājumiem, kas radušies nepareizas Preču piegādes vai paļaušanās uz nepareizu informāciju, kas iekļauta Vietnē.
4 Lai gan ir pieliktas visas pūles, lai nodrošinātu, ka šie noteikumi un nosacījumi stingri atbilst attiecīgajiem 1977. gada Negodīgo līguma noteikumu likuma noteikumiem, gadījumā, ja kāds no šiem noteikumiem tiek atzīts par nelikumīgu, nederīgu vai citādi neizpildāmu, šis nosacījums ir tiek uzskatīti par atdalītiem no šiem Noteikumiem un nosacījumiem un neietekmē pārējo Noteikumu un nosacījumu spēkā esamību un izpildāmību. Šis termins ir spēkā tikai tajās jurisdikcijās, kurās konkrēts termins ir nelikumīgs.
Bez atteikšanās
Gadījumā, ja kāda no šo Noteikumu un nosacījumu pusēm neizmanto jebkādas šeit ietvertās tiesības vai tiesiskās aizsardzības līdzekli, tas nav interpretējams kā atteikšanās no šīm tiesībām vai tiesiskās aizsardzības līdzekļiem.
Iepriekšējie noteikumi un nosacījumi
Ja rodas pretrunas starp šiem Noteikumiem un nosacījumiem un jebkurām iepriekšējām to versijām, noteicošie ir šo Noteikumu un nosacījumu noteikumi, ja vien nav skaidri norādīts citādi.
Trešo pušu tiesības
Nekas šajos Noteikumos un nosacījumos nepiešķir nekādas tiesības nevienai trešajai pusei. Līgums, kas izveidots ar šiem Noteikumiem un nosacījumiem, ir starp jums un PremiumHIFI.
Komunikācijas
1 Visi paziņojumi/saziņas mums tiks nosūtītas vai nu pa pastu uz mūsu Telpām (skatiet adresi iepriekš), vai pa e-pastu uz arkadijs.zenins@outlook.com. Šāds paziņojums tiks uzskatīts par saņemtu 3 dienas pēc izsūtīšanas, ja tas nosūtīts ar pirmās klases pastu, nosūtīšanas dienā, ja e-pasts ir saņemts pilnībā darba dienā un š.g. e nākamajā darba dienā, ja e-pasts ir nosūtīts nedēļas nogalē vai valsts svētku dienā.
2 PremiumHIFI laiku pa laikam var jums nosūtīt informāciju par mūsu produktiem un/vai pakalpojumiem. Ja nevēlaties saņemt šādu informāciju, lūdzu, atbildiet uz šādu e-pasta ziņojumu, lūdzot anulēt abonementu.
Likums un jurisdikcija
Šie noteikumi un nosacījumi un attiecības starp jums un PremiumHIFI tiek regulētas un interpretētas saskaņā ar Latvijas un PremiumHIFI likumu, un jūs piekrītat pakļauties ekskluzīvai Latvijas tiesu jurisdikcijai.